Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Platforma rodín

Predstavujeme Platformu rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Prečo vznikla Platforma rodín?

Existencia spoločnej rodičovskej platformy je dôležitá, aby boli:

Autenticky vyžadované potreby spajájúce všetky slovenské rodiny, v ktorých vyrastá dieťa s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením
Verejne komunikované spoločné podnety formou dosiahnutia zmeny
S odborníkmi pripravené aplikovateľné riešenia

Spája nás rodičovská vízia

Uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom so zdravotným znevýhodnením a presadzovanie ich práv
Poukazujeme na problémy a potreby týchto detí a ich rodín, občianskou angažovanosťou sme
rovnocenným partnerom pri presadzovaní našich potrieb v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.

Súčasné priority Platformy rodín

Sociálno-ekonomická situácia rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
Prístup ku vzdelávaniu detí so zdravotne znevýhodneným
Včasná intervencia a ďalšie podporné služby pre rodiny detí so ZZ

Aj malý každodenný krok je cesta k napĺňaniu nášho poslania

Poskytujeme rodinám detí so zdravotným znevýhodnením platformu pre presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti, profesionalite a odbornej znalosti.
Poskytujeme komplexné informácie a podporujeme funkčné služby pre rodiny.

Podaj svoj podnet

Ak ste rodič, odborník či učiteľ a máte zlú skúsenosť so starostlivosťou o (Vaše) dieťa, podajte prosím podnet aj cez našu partnerskú organizáciu Platformu rodín: FORMULÁR

Môžete tým pomôcť, aby sa podnety, sťažnosti, vážne zlyhania v systéme dostali do komplexného sumáru, aby sme mohli o to intenzívnejšie rokovať za podporu dostupných služieb a kvalitného vzdelávania pre všetky deti, rodičov, učiteľov a odborníkov.

Právna poradňa

Ak ste rodič a máte zlú skúsenosť s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, alebo sociálnou službou, kompenzáciou pre vaše dieťa kontaktujte našu právnu poradňu. Na Vaše otázky odpovedá JUDr. Katarína Fedorová tu: PRÁVNA PORADŇA

 

Základný dokument

Potreby rodín, ktoré Platforma rodín verejne komunikovala pri mnohých prienikových či iniciovaných príležitostiach od roku 2016 nájdete v tomto dokumente:  POTREBY RODÍN S DIEŤAŤOM S VIACNÁSOBNÝM ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

V januári 2016 pri prvom zverejnení dokument podporilo 31 MVO a 2.408 podporovateľov.

Viac o Platforme rodín nájdete na webe a sociálnej sieti FB:

http://www.hlasrodin.sk

https://www.facebook.com/platformarodin/