Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Podporujeme rodiny

Situácia po narodení dieťaťa so znevýhodnením je veľmi náročná pre všetkých členov rodiny. Veľa síl a času venujú rodičia starostlivosti o dieťa, zbieraniu informácií a zdrojov pomoci. Svoje vlastné potreby, ale tiež potreby rodiny ako celku sú často odsúvané na vedľajšiu koľaj. Raná starostlivosť je pre rodinu oporou. Sme pripravení poskytnúť rodičom a blízkym psychologickú a sociálnu podporu, pretože naši poradcovia sú v tejto oblasti školení a majú viacročné skúsenosti so sprevádzaním rodín. V našom tíme sú odborníci: psychológ, psychoterapeut, špeciálny pedagóg a sociálny pracovník, ktorí v prípade záujmu rodinu navštívia.

Každá rodina je iná, má svoje individuálne možnosti a schopnosti. Spolu s rodinou sa snažíme objavovať jej vlastné zdroje – podporujeme všetkých členov rodiny a ich mobilizáciu.

Cieľom podpory rodiny je integrácia a inklúzia rodiny a dieťaťa do spoločnosti v najväčšej možnej miere so zohľadnením špecifických potrieb. Snažíme sa čo najviac obnoviť fungovanie rodiny z obdobia pred narodením dieťaťa so znevýhodnením.

Na základe našich dlhodobých skúseností odporúčame rodičom zaradenie dieťaťa do lokálnej škôlky a školy s využitím špeciálneho pedagóga a asistenta. Ďalšou alternatívou sú špeciálne školy, ktorých kapacita je obmedzená. O situácii so školou komunikujeme s rodičmi v predstihu, zvažujeme hlavne možnosti dieťaťa a rodiny. Poradca Ranej starostlivosti v prípade potreby môže spolu s rodičmi hovoriť priamo s riaditeľom školy alebo škôlky.

Častou komplikáciou v takýchto situáciách je vysoká finančná náročnosť rehabilitácií a stimulácií, ktoré dieťa pre svoj vývin potrebuje. Na základe skúseností rodín, ktoré od roku 2009 sprevádzame, dávame rodine odporúčania na získanie financií na tento účel.

Stále sa objavujú situácie, kedy naviac pomôžu rodičom iní rodičia (rodičovské podporné  skupiny), ktorí už s podobnou situáciou majú skúsenosti. Sme radi, že máme v tíme rodičov, ktorí naše služby využívali v minulosti a sú ochotní individuálne poradiť rodinám na začiatku ich cesty, alebo aj dlhodobo v procese sprevádzania rodín.