Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Portál ludialudom.sk

Finančným darom prispejete na otvorenie nového Centra včasnej intervencie v Bratislave.

Toto Centrum včasnej intervencie v bratislavskej Rači bude špecializované na zrak. Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne pomáhať rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.