Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Finančný dar

Pomôžte deťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením spoznávať svet okolo. Každé euro rozhoduje o kvalite života rodičov a ich detí.