Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Požičiavame hračky

Pri stimulácii dieťaťa používame

  • Zrakové a hmatové stimulačné dosky
  • Stimulačné vesty – slúžia na rozvoj uchopovania a manipulácie. Dieťa má na veste pripevnené zaujímavé predmety, ktoré po uvoľnení prstov nespadnú,  zostávajú na dosah.
  • Špeciálne konštrukcie (napr. malá izba, podporná lavica, rezonančná doska, interaktívna kniha, pružinová doska, sensitar, dierkované dosky)
  • Bežné hračky a predmety z domácnosti

Náklady na zakúpenie špeciálnych konštrukcií sa pohybujú v desiatkach až stovkách EUR a tým sú tieto pomôcky pre väčšinu rodín nedostupné. Nezisková organizácia ich zakúpila s podporou rôznych grantových programov. Pomôcky požičiavame, pričom sa snažíme pomôcku postúpiť dieťaťu, ktoré ho v danej chvíli pre svoj vývin najviac potrebuje. V prípade potreby zapožičiavame aj odbornú literatúru.