Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001
ZDIEĽANIE TIPOV

Tu nájdete inšpiráciu na jednoduchú výrobu hračiek. Nebudete potrebovať drahý materiál. Stačí sa porozhliadnuť po dome, alebo na povale u starej mamy. Fotopostupy na výrobu hračiek pripravujeme.

Gumičková krabica

Hrkálky vyrobené

Hmatová kniha

Škatuľa na triedenie predmetov

Kontrastné a iné stimulačné karty

AKO NA TO

AKO SPOZÁME, ŽE S VIDENÍM NIE JE NIEČO V PORIADKU

Táto rubrika je pre nás dôležitá, zodpovedne pracujeme na jej príprave.

IDEME K OČNÉMU LEKÁROVI

Táto rubrika je pre nás dôležitá, zodpovedne pracujeme na jej príprave.

KEĎ DIEŤA NECHCE OKULIARE

Táto rubrika je pre nás dôležitá, zodpovedne pracujeme na jej príprave.

PREDPÍSALI DIEŤATKU OKLUZOR?

Táto rubrika je pre nás dôležitá, zodpovedne pracujeme na jej príprave.

ŠPECIFIKÁ VÝVINU DETÍ SO ZRAKOVÝM ZNEVÝHODNENÍM

Ako jediné centrum včasnej intervencie sa špecializujeme na prácu s rodinami s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

Táto rubrika je pre nás dôležitá a zodpovedne pracujeme na jej príprave.

PRÍBEHY RODÍN – preklopiť texty z pôvodnej rs príbehy rodín

V roku 2015 sme v spolupráci s umeleckým fotografom Petrom Župníkom vydali v nakladateľstve Modrý Peter knižku Trochu iný príbeh. Obsah tvoria príbehy rodičov detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Autormi sú práve oni.

Tu preklopme texty zo starej stránky: https://www.ranastarostlivost.sk/pre-rodiny/pribehy-rodin

SPOLUPRACUJEME

 

PLATFORMA RODÍN

Občianske združenie, ktoré vzniklo z potreby rodičov pomáhať rodičom. Platforma pôsobí na celom Slovensku. Cieľom je podporiť rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, a obhajovať ich práva.

Vízia Platformy rodín: „Všetky rodiny deti so zdravotným znevýhodnením sú rešpektované a žijú plnohodnotný život v spoločnosti.“

Platforma rodín poskytuje:

  • individuálne poradenstvo „rodičia rodičom„,
  • organizovanie informačných seminárov,
  • on-line právnu poradňu,
  • prevádzkovanie informačného portálu na www.platformarodin.sk,
  • snaha o efektívnejšiu podporu začlenenia rodín do spoločnosti aj na základe komunikácie s kompetentnými

Viac o Platforme rodín a praktických informáciách sa dozviete TU.

 

ICEVI

Poslaním Europe International Council for Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment (ICEVI) je podpora prístupu k inkluzívnemu, spravodlivému a kvalitnému vzdelaniu pre všetkých ľudí so zrakovým postihnutím.

Viac o ICEVI sa dozviete TU.

 

EURLYAID

Európska asociácia pre včasnú intervenciu EURLYAID je združenie, ktoré sa zaujíma o otázky intervencie v ranom detstve. K zainteresovaným patria zástupcovia združení rodičov, odborníkov a výskumných pracovníkov z rôznych krajín EÚ.

Viac o EURLYAID sa dozviete TU.

 

EDA CZ, Z. Ú.

EDA cz, z. ú. je organizácia z ČR, ktorá pomáha rodinám byť odborníkom na starostlivosť o svoje dieťa. Organizácia sa špecializuje na starostlivosť o deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.

Viac o EDA cz, z. ú. sa dozviete TU.

 

APPVI

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (APPVI) je občianske združenie, ktoré sa aktívne podieľa na vytvorení kvalitnej a dostupnej siete služieb včasnej intervencie pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným znevýhodnením a to počas prvých siedmich rokov života.

Viac o APPVI sa dozviete TU.

 

SPIN-VTI

Je organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie a služby spojené s intervenciou videotréning interakcií v Českej republike na celonárodnej úrovni. V spolupráci s ňou systematicky prinášame videotréning interakcií aj na Slovensko.

Viac o SPIN-VTI sa dozviete TU.

 

Organizácií, s ktorými spolupracujeme, je oveľa viac. Postupne ich pre vašu informáciu dopĺňame.

PRÍSTUPY, KTORÉ POUŽÍVAME

Na tomto mieste pre vás pripravujeme podrobnejšie informácie o niektorých prístupoch, s ktorými pracujeme.

 

ROZVOJ DIEŤATA PROSTREDNÍCTVOM RUTÍN

Pri navštevovaní rodín a tvorbe individuálneho plánu odporúčame  rodinám, aby umožnili svojmu dieťaťu čo najlepšie aktívne zapojenie sa do každodenného života vo svojom domove. Rozprávame sa s rodičmi o tom, ako prebiehajú bežné opakujúce sa činnosti – ako je napr. obliekanie, hygiena,  jedenie, vychádzky, voľná hra, spánok.

Pýtame sa, kde by rodina pociťovala najväčšiu potrebu zvýšiť samostatnosť, zapojenie dieťaťa a jeho komunikáciu. Aby napr. dokázalo naznačiť, čo by chcelo práve  jesť, s akou hračkou sa chce hrať.

Týmto spôsobom je možné zaradiť odporúčania rôznych odborníkov a terapeutov do každodenného učenia dieťaťa.

Rodina si môže osvojiť postupy, ako doma podporovať  svoje dieťa a ako zlepšiť svoj bežný život.

 

KONCEPT LILLY NIELSEN

Lilli Nielsen bola dánska psychologička v oblasti vzdelávania nevidiacich detí a detí s viacnásobným postihnutím. Napísala na túto tému niekoľko kníh a navrhla celý rad pomôcok.

V Ranej starostlivosti čerpáme z jej konceptu Aktívneho učenia. Vychádza z toho, že každý sa učí najlepšie, ak je sám aktívny.

Deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením sú vystavené riziku, že sa budú spoliehať na ostatných, ktorí budú komunikovať so svetom okolo nich. Aktívne učenie preto kladie dôraz na vytváranie vývojovo vhodného a obohateného prostredia, aby sa deti s viacerými špeciálnymi potrebami naučili aktívne spoznávať svet okolo seba.

 

KONCEPT VIDEOTRÉNING INTERAKCIÍ – DOPLNÍM

 

POSUDZOVANIE A NÁVRH INTERVENCIE THE CVI RANGE

Metódu vytvorila Dr. Roman – Lantzy. Pracuje s posúdením na 10-bodovej škále, sleduje sa desať charakteristík správania. CVI (Cortical Visual Impairment, v SR sa používa porovnateľný pojem  Centrálna porucha zraku) sa rozdeľuje do troch fáz. Range znamená, že ide o „rozsah” – sledujú sa dve škály s kontrolným bodovým rozdielom.

Metóda zahŕňa postup na vytvorenie individuálneho plánu stimulácie v prirodzenom prostredí dieťaťa v nadväznosti na rutiny – jedenie, hra a pod.

Zohľadňuje aj to, že dieťa môže mať aj iné diagnózy. Umožňuje zohľadniť viacnásobné znevýhodnenie, čo vyžaduje skúsenosť s prácou s týmito deťmi. Posúdenie možno spraviť deťom od šiestich mesiacov veku.

V Ranej starostlivosti pripravujeme v roku 2020 školenie pre rodičov i odborníkov.

Preklik na Sprevádzanie – VÝCHODISKÁ

 

TANEČNO – POHYBOVÁ TERAPIA A PSYCHOMOTORIKA

Tanečno – pohybová terapia využíva pohyb s cieľom rozšírenia emocionálnej, poznávacej, fyzickej, duchovnej a sociálnej integrácie človeka. Patrí, podobne ako muzikoterapia, medzi umelecké terapie.

Je nedirektívna. Aktivitu necháva na klientovi a odpovedá na ňu pohybom. Cieľom nie je zdokonaľovanie formy pohybu, ale objavovanie nových spôsoboch bytia, cítenia a odhaľovania emócií, ktoré nemôžu alebo je ťažké ich vyjadriť verbálne.

Pomôže napríklad pracovať s napätím v tele.

Je určená všetkým, ktorí sa môžu hýbať. Vrátane detí a dospelých, ktorí sa považujú za imobilných.

Psychomotorické cvičenia smerujú k prežitku radosti a k stimulácii.

V Ranej starostlivosti organizujeme stretnutia pre rodičov, pripravujeme stretnutia rodičov s deťmi.

UŽITOČNÉ KONTAKTY

Počas našej práce sme sa stretli s viacerými odborníkmi, navštívili sme poradne, zariadenia. Vytvorili sme zoznam kontaktov, ktoré môžu byť pre vás užitočné. Informácie postupne dopĺňame.

OČNÍ LEKÁRI – PRIPRAVUJEME

ŠKÔLKY A DETSKÉ CENTRÁ – PRIPRAVUJEME

PORADNE – PRIPRAVUJEME

ZARIADENIA – PRIPRAVUJEME

FYZIOTERAPEUTI

Neurino, Šamorín

TETIS – Špecializovaná rehabilitačná nemocnica, Dunajská Lužná

KDE KÚPIŤ OKLUZOR – PRIPRAVUJEME

OKULIARE NA MIERU – PRIPRAVUJEME

APLIKÁCIE NA STIMULÁCIU ZRAKU

Edaplay

Little Bear Sees

ORTOPEDICKÉ POMÔCKY

KIDO Competence Center, Bratislava

INÉ

Babyfit

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

ŽIADOSŤ O SLUŽBU VČASNEJ INTERVENCIE

POTVRDENIE OD LEKÁRA

NÁVRH ZMLUVY

FORMULÁR NA PODANIE SŤAŽNOSTI

HODNOTENIE SPOLUPRÁCE S RANOU STAROSTLIVOSŤOU