Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Presadzujeme záujmy rodín

Rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením sprevádza

nezisková organizácia Raná starostlivosť už od roku 2009. Počas pravidelných stretnutí sa veľa rozprávame o ich problémoch a potrebách. Niektoré problémy v sociálnej oblasti, v zdravotnej starostlivosti a pri vzdelávaní detí nie je v našich silách ihneď vyriešiť.

Na to, aby sa veci pohli ďalej, potrebujú odborníci, politici a široká verejnosť vedieť, čo rodiny detí so znevýhodnením trápi. Ako prví sme preto v roku 2014 iniciovali prieskum o potrebách rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím vo veku do 7 rokov.

Potreby rodín prezentujeme v médiách, na rôznych odborných fórach, ako aj širokej verejnosti prostredníctvom našej knižky s príbehmi rodín a výstavy umeleckých fotografií “TROCHU INÝ PRÍBEH”.

V rokoch 2013 – 2016 sa aj vďaka neziskovej organizácii Raná starostlivosť, ktorá dlhodobo sprevádzala a podporovala rodiny, začala spomedzi nich formovať aktívna skupina rodičov, presadzujúcich práva, potreby a záujmy rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Ich trojročná neformálna činnosť bola v októbri 2016  zavŕšená osamostatnením sa a registráciou občianskeho združenia s názvom Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.