Projekt “Spoločnou rečou” podporený z Hodiny deťom 2016

V polovici apríla sme úspešne ukončili projekt spolupráce odborníkov s rodinami a našimi poradkyňami včasnej intervencie s názvom “Spoločnou rečou”, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom 2016.

projekt Spolocnou recouJedným z jeho cieľov bolo umožniť šiestim rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením naplánovať si špecifické a realistické krátkodobé ciele, ktorých dosahovanie bude počas trvania projektu aktívne podporovať interdisciplinárny tím odborníkov. Máme veľkú radosť z toho, že sa nám to podarilo, čoho dôkazom je aj tento zaujímavý rozhovor v Magazín Dieťa.