Projekt VTI – Veď tí interagujú: Ideme do finále

Ako podporiť dieťa, aby dobre napredovalo? Na čo v rozvoji detí so znevýhodnením neostáva veľakrát čas a priestor? Vplýva kvalita interakcie na rozvoj mozgu dieťaťa? A prečo je podpora naladenej interakcie vo vzťahu rodič – dieťa tak významná? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sme hľadali odpovede v projekte VTI – Veď tí interagujú 2.

Projekt Ranej starostlivosti VTI – Veď tí interagujú 2 podporila Nadácia pre deti Slovenska. Otvorilo to cestu hľadať odpovede na viaceré otázky, ktoré sa týkajú vplyvu interakcie na rozvoj dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a  priniesť ich rodičom a poradcom, ktorí pracujú s rodinami s deťmi s akýmikoľvek ťažkosťami.

Projekt zahŕňal viacero aktivít. Tou hlavnou bolo vytvorenie názorného videa pre rodičov a poradcov. Nielen že ponúka odpovede na už uvedené otázky, no objasňuje aj to, prečo je pre rodiča dôležité rozumieť potrebám svojho dieťaťa a pre poradcu včasnej intervencie zasa dobre rozumieť interakcii v rodinách, s ktorými pracuje.

Namiesto jedného videa dva užitočné tutoriály

Napokon sa vďaka podpore Nadácie detí Slovenska a Hodiny deťom podarilo namiesto jedného vytvoriť dva videotutoriály. V týchto dňoch ich rodičia aj poradcovia včasnej intervencie nájdu zverejnené na facebookovej stránke, youtube kanáli i na webe Ranej starostlivosti..

Tutoriály sa bližšie venujú významu interakcie a regulácii emócií v ranom detstve. Približujú čím a ako je možné podporiť vývin dieťaťa priamo cez vzťah s najbližšími. Prečo je dôležité venovať pozornosť prežívaniu dieťaťa. Ako súvisí intuitívne rodičovstvo a regulácia emócii s komplexným rozvojom dieťaťa. Pracovníci Ranej starostlivosti videa využijú nielen  v rodinách, ktoré budú potrebovať konkrétnu pomoc, no aj tam, kde interakciu podporujú preventívne už na začiatku poskytovania služby včasnej intervencie .

Pribudli aj workshopy

Projekt sa podarilo rozšíriť aj o dva workshopy. Ich témy vyplynuli z potrieb samotných rodičov. Prvou bola téma detského hnevu, druhou téma samostatnosti dieťaťa.

Súčasťou prípravy workshopov bolo aj vytvorenie odborných podkladov na tému autonómie a regulácie emócií.

Napriek náročnej epidemiologickej situácii, ktorá projekt značne obmedzila a skomplikovala viaceré aktivity, sa ciele projektu podarilo uskutočniť. Jeho prínos ocenia nielen klientské rodiny Ranej starostlivosti, ale aj celá komunita rodín s deťmi s viacnásobným znevýhodnením. 

ČO VŠETKO SME SA MENILO?

Projekt zasiahlo viacero väčších zmien.  Nebolo možné realizovať natáčania v rodinách v rozsahu, v akom sme plánovali. Preto sme podstatnú časť materiálov čerpali z videoarchívov našej organizácie a českého partnera. Niektoré zábery vznikli ako homevideá, ktoré nakrúcali rodičia v spolupráci.

Druhá najväčšia zmena sa týkala prevedenia workshopov z reálnych stretnutí do online formy. To značne ovplyvnilo ich priebeh a obsah, ktorý sme pripravili pre rodičov. Vďaka workshopom sme získali cennú spätnú väzbu od rodín na to, čo potrebujú a ktorou cestou sa v spracovávaní odborných tém uberať. 

Užitočné pre komunitu

Projekt predstavuje významný krok v práci poradcov Ranej starostlivosti. Poskytol akýsi pomyselný “nástroj” na otváranie dôležitých a citlivých tém. Tak by mohol byť užitočný a významný aj pre komunitu poradcov pracujúcich s rodinami na Slovensku.

Tiež je významný pre osvetovú činnosť širokej verejnosti a pomáha priblížiť rodiny detí so zdravotným znevýhodnením iným rodinám. To napomáha mať vrelejšie a bližšie vzťahy v rámci komunity ale aj v rámci spoločnosti. „Tým pomáhame malými dielikmi meniť klímu a nastavenie v spoločnosti v téme rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením,“ hovorí riaditeľka Ranej starostlivosti Zuzna Krchňavá

Rodičom, ktorí s touto témou už pracovali alebo pracujú, poskytujú videá možnosť návratu a osvieženia si informácii zo spolupráce a pomáhajú tak udržať efektívne a vhodné stratégie vo vzťahu s dieťaťom.

Čo chystáme ďalej

V príprave workshopov a videí – tutoriálov pre rodičov a poradcov budú v Ranej starostlivosti aj naďalej pokračovať. “Víziou je postupne vytvoriť pomyselnú interaktívnu knižnicu, kde rodičia nájdu všetky potrebné informácie z rôznych oblastí života rodiny s dieťaťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením,“ vysvetľuje Miroslava Ďurajková, ktorá sa v Ranej starostlivosti špecializuje na rozvoj interakcie v rodinách s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením.

„Vďaka dlhodobej podpore Nadácie detí Slovenska a Hodine deťom môžeme vždy kreatívnym a inovatívnym spôsobom skvalitňovať služby pre rodiny, do ktorých sa narodí dieťatko so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. S každým podporeným projektom cítime partnerský prístup a dôveru nazerať na veci inak, hľadať nové riešenia a skúmať možnosti ako prinášať rodinám témy, ktoré považujeme spoločne s nimi za dôležité. Ďakujeme!,“ dopĺňa Krchňavá.

Projekt VTI – Veď tí interagujú podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom 2020/2021.