Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Ako vás môžeme kontaktovať?

Tak, ako je to pre vás pohodlné. Telefonicky alebo e-mailom. Ak je pre vás prijateľnejšia osobná konzultácia v centre včasnej intervencie, ozvite sa prosím najskôr telefonicky, aby sme si dohodli termín stretnutia.