Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Aký dlhý čas by sme si mali vyhradiť na vašu návštevu u nás doma?

Návšteva spravidla trvá 1 – 2 hodiny. Poradca môže podľa priania rodičov zostať v rodine aj dlhšie alebo odísť skôr, ak si to okolnosti vyžadujú.