Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Budete k nám chodiť domov, alebo budeme musieť chodiť my za vami do Centra včasnej intervencie?

Obe formy sú možné, naše služby však uskutočňujeme prevažne v domácom prostredí. Dieťa je doma bez stresu, pokojné a pripravené spolupracovať pri individuálnej a zrakovej stimulácii. Poradca vidí jeho bežné správanie a môže prispôsobiť prostredie dieťaťa tak, aby bolo čo najpodnetnejšie. Pri návštevách poradcu včasnej intervencie v rodine ide o tzv. terénnu formu včasnej intervencie.

Pri poskytnutí služieb v priestoroch nášho centra ide o tzv. ambulantnú formu včasnej intervencie. Výhodou v tomto prípade je, že zrakový terapeut alebo poradca včasnej intervencie majú k dispozícii kompletnú ponuku diagnostických sád, hračiek a špeciálnych pomôcok na stimuláciu zraku či iných oblastí vývinu.