Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Čo sa ukrýva pod pojmom viacnásobné znevýhodnenie?

Ide o ľudí, ktorí majú kombináciu viacerých znevýhodnení – fyzického, zmyslového, mentálneho.