Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Môžeme sa ako rodina s dieťaťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením zúčastniť vašich klubových stretnutí a pobytov, aj keď nie sme vašimi klientmi?

Ak máte záujem zúčastniť sa konkrétneho klubového stretnutia, ozvite sa prosím vopred – podľa predbežne nahlásenej účasti rodín zvážime, či kapacita priestorov umožní aj Vašu účasť.

Čo sa týka viacdňových pobytov, ktoré pre rodiny pravidelne organizujeme, účasť na nich je vyhradená pre naše klientské rodiny.