Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Q. Sú vaše služby spoplatnené?

Naše služby sú pre rodiny bezplatné. Financovanie služieb je zabezpečené z príspevkov samosprávnych krajov, ktoré majú v kompetencii všetky sociálne služby – teda aj včasnú intervenciu. Okrem toho organizácia kontinuálne žiada o finančnú podporu cez darcovské portály, z nadačných fondov, grantov, od sponzorov a z 2% z daní z príjmu fyzických a právnických osôb.