Jednorazové konzultácie

JEDNORÁZOVÉ KONZULTÁCIE

Rodinám z Trenčianskeho, Nitrianskeho no aj z ďalších samosprávnych krajov Slovenska ponúkame jednorazové konzultácie (môžu sa aj opakovať).

Prednostne sa zameriavame na riešenie problémov spojených so zrakovým znevýhodnením dieťaťa. Návštevy v rodine sú dohodnuté individuálne podľa vzdialenosti bydliska a potrieb rodiny, možností nášho Centra včasnej intervencie.

Tento model spolupráce zahŕňa aj spoluprácu s lokálnymi Centrami včasnej intervencie, ktoré riešia komplexné sprevádzanie rodiny, resp. ponúkame aj účasť na regionálnych stretnutiach podporných rodičovských skupín, semináre a pod.