Kľúčový poradca a tím

KĽÚČOVÝ PORADCA A TÍM

Každá rodina má kľúčového pracovníka, s ktorým úzko spolupracuje a ktorý ju pravidelne navštevuje.    Tento poradca buduje s rodinou úzky vzťah a spolupracuje s tímom, externými odborníkmi, ktorí sa venujú rodine.

V prípade potreby navštevuje rodinu s príslušným odborníkom (konzultantom). S rodinou  je v kontakte aj telefonicky alebo e­mailom.  Tím organizuje skupinové aktivity pre rodiny (kluby, viacdňové pobyty, workshopy, adaptačné pobyty, prednášky) a pod.

V Ranej starostlivosti budujeme transdisciplinárny tím – s vysokou mierou vzájomného zdieľania, reflexie a učenia sa v prospech rodiny.

Tu sa môžete dozvedieť, kto je v našom tíme.