Kortikálna / centrálna porucha zraku

KORTIKÁLNA/CENTRÁLNA PORUCHA ZRAKU

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V súčasnosti sa intenzívne sústredíme na vzdelávanie v oblasti kortikálnej poruchy zraku (CVI). Začali sme pracovať metódou The CVI Range. Školíme sa a cestujeme na stáže v zahraničí a na jeseň v roku 2020 pripravujeme:

  • Kurz o CVI pre rodičov
  • Kurz o CVI pre odborníkov