Návštevy v prirodzenom prostredí dieťaťa

NÁVŠTEVY V PRIRODZENOM PROSTREDÍ DIEŤAŤA

Do rodiny prichádzame spravidla jeden až dvakrát mesačne, v prípade potreby a v úvodnom zisťovaní potrieb rodiny častejšie.

Vytvárame bezpečné prostredie, v ktorom majú členovia rodiny priestor voľne prejaviť svoje pocity a potreby.

Počas návštev sa o.i. sústredíme na:

  • ciele individuálneho plánu rodiny v nadväznosti na aktuálnu situáciu
  • podporu akceptácie životnej situácie rodiny,
  • hľadanie systému podpory a stimulácie pre dieťa formou posilňovania kompetencií rodičov a ich koučingu
  • rozlišovanie špeciálnych postupov, terapií s dôrazom na koučing rodičov
  • poskytovanie dostatku informácií, aby rodina mohla robiť informované rozhodnutia
  • podporu začlenenia rodiny do komunity, dieťaťa do spoločnosti a pod.