Pirátske dielničky pre deti s okluzorom

PIRÁTSKE DIELNIČKY PRE DETI S OKLUZOROM

dielnicky3

Bojujete s okluzorom? Pre tieto prípady sme otvorili špeciálne dielničky pre deti. Deti v kolektíve ostatných rýchlejšie odbúravajú zábrany v používaní okluzoru a rodičia získajú nové tipy pre domáci tréning s okluzorom.

Aj keď ide o skupinovú prácu, deťom pracovný materiál prispôsobujeme podľa ich možností.

Maľovanky, pestré vystrihovačky, vypichovačky, skladačky, zábavné hry a pokusy za stolom i na koberci striedame s tematickými pohybovými aktivitami. Pre koho je služba určená

–             Pre deti zo sprevádzaných rodín od dva a pol roka, ktorým lekár predpísal okluzor.

–             Najviac sa možno zapísať na obdobie šesť mesiacov, možné je predĺženie podľa kapacitných možností a individuálnych potrieb. Vopred kontaktujte svojho kľúčového poradcu.