Sieťovanie odborníkov a inštitúcií

SIEŤOVANIE ODBORNÍKOV A INŠTITÚCIÍ

Má viaceré formy:

  • kontakty na odborníkov a pracovísk v spádovom území Ranej starostlivosti, ktoré sa venujú rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, poskytovanie informácií rodinám, so špeciálnym zameraním na odborníkov z oblasti oftalmológie,
  • kontakty na poskytovateľov služieb, ktorí spolupracujú s Ranou starostlivosťou, alebo majú záujem o spoluprácu; aktívne kontaktovanie odborníkov, ktorí majú v starostlivosti evidované rodiny v Ranej starostlivosti,
  • sprostredkovanie školení, konzultácií, prednášok odborníkom,  rodinám v rámci klubových, pobytových aktivít, workshopov s prezentovaním informácií,  prístupov podporujúcich rodiny s deťmi raného veku so zdravotným znevýhodnením.

Žiadosť o službu včasnej intervencie 

Odporúčanie od lekára