Stretnutia pre odborníkov o zraku

STRETNUTIA PRE ODBORNÍKOV O ZRAKU

Následná starostlivosť o deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením