TÍM

TÍM VTI TRENÉROV

Vízia

V našom tíme veríme, že vzťahy v rodine sú základom pre spokojný rast a napredovanie detí. Preto sa venujeme podpore rodiny pomocou prístupu videotréning interakcií. Aby deti mali šťastné a prijímajúce detstvo a rodičia sa cítili úspešne a kompetentne vo výchove a vedení svojich detí. 

Poslanie

Začleniť videotréning interakcií ako nástroj poradcu v podpore vzťahov v rodinách, ktoré sú v službe včasnej intervencie a rozvíjať metódu VTI v službe včasnej intervencie. Vybudovať centrum pre rozvoj videotréningu interakcií na Slovensku, byť zdrojom vzdelávania vo VTI, tvorenia metodiky a implementácie VTI do sociálnych služieb a školstva na Slovensku. Vytvoriť a udržiavať sieť aktívnych videotrenérov a podporovať na zdroje a silné stránky klienta zameranú prax pomáhajúcich pracovníkov.  

Tím videotrénerov v Ranej starostlivosti 
Miroslava Ďurajková 
Miroslava Ďurajková
Poradca a videotrenér

Som poradca včasnej intervencie a videotréner v Ranej starostlivosti. Vždy ma fascinoval moment porozumenia medzi rodičom a dieťaťom. Najmä ak prišiel po dlhšej dobe vzájomného hľadania sa. Mám dve dcéry a viem, aké je pre mňa radostné, keď porozumiem tomu, čo mi prinášajú a môžem to s nimi zdieľať.  

Aktuálne sa venujem komunikácii a interakcii v rodinách a som v supervíznom výcviku VTI vSPIN, z.s. Venujem sa tiež vzdelávaniu a rozvoju VTI na Slovensku. 

durajkova@ranastarostlivost.sk 

Andrea Ladecká
videotrenér vo výcviku, poradca a psychológ

Som poradkyňa včasnej intervencie, t.č. na rodičovskej dovolenke. Možnosť lepšie rozumieť vzťahu a interakciám medzi deťmi a rodičmi otvára predo mnou “hĺbku a šírku” spoločného bytia a neprestáva ma fascinovať svojim významom pre vývin dieťaťa, a napriek tomu svojou jednoduchosťou. Zdá sa mi to dôležité, hlavne v dnešnej dobe, kedy sme často pod tlakom podávať výkony. VTI je pre mňa metódou, skrz ktorú môžeme spoločne s rodinou objavovať ako sa pripájať k dieťaťu, ako sledovať jeho iniciatívy, ale aj to ako ho viesť. Tak sa môže interakcia naozaj stať spoločným tancom, ktorý prináša radosť na oboch stranách.

Petra Hlavatá
Petra Hlavatá
videotrenér vo výcviku a poradca
Halka Tytykalová
videotrenér vo výcviku, špeciálny pedagóg, diplomovaný pohybový terapeut

Videotréning interakcií ma ako poradkyňu včasnej intervencie zaujal hneď z viacerých dôvodov. Považujem ho za účinný spôsob, ktorý pomáha dotvárať to najcennejšie – vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Každý deň sa stretávam s deťmi, ktoré z rôznych príčin vyštartovali do života inak obdarené, než dokonalým zrakom, pohybom, sluchom… To ovplyvňuje aj komunikáciu – telom, konaním či slovami, a to na oboch stranách.

Pevne verím, že s rodičmi či inými blízkymi ľuďmi, ktorí sa o dieťa s láskou starajú s pomocou kamery objavíme to, čo sa vidí byť na prvý pohľad ukryté.

Tím videotrénerov na Slovensku 
Martina Klasovská
videotrenér vo výcviku, poradca včasnej intervencie, špeciálny pedagóg
Prečo VTI?
 “Aby láska v rodinách prúdila”
                                                  (Jiřina Prekopová)
tel. 0903 141 029
organizácia:  Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
web. organizácie:  cvikosice.sk
Martina Rzymanová
špeciálny pedagóg a videotréner vo výcviku

Prečo VTI?

Pracujem ako špeciálny pedagóg s rodinami s deťmi so špeciálnymi potrebami v ranom veku. Zaujímajú ma možnosti podpory komunikácie s deťmi.

VTI pre mňa znamená láskavú a podpornú metódu pre rodiny, pomocou ktorej sami rodičia objavujú cestu ku komunikácii a vzťahu s dieťaťom.

mail : cspppoprad@gmail.com
organizácia:  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Poprad
web. organizácie: http://www.cspppoprad.sk/
Centrum včasnej intervencie a Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Prešov

 

Videotréning interakcií je podľa nás efektívnou a láskavou cestou k tomu, aby sa rodičia cítili istejšie vo svojej rodičovskej role a aby lepšie rozumeli svojim deťom. Pomáha prehlbovať vzťah medzi rodičmi a deťmi a zlepšuje ich vzájomnú komunikáciu.  V dôsledku toho deti môžu naplno rozvíjať svoj potenciál. Veríme, že s VTI môžeme svojou troškou prispieť k tomu, aby boli rodičia spokojnejší a deti šťastnejšie.

V našich dvoch úzko spolupracujúcich organizáciách sa videotréningu interakcií venujú:

Mgr. Katarína Gromošová

Mgr. Sylvia Iľková

Mgr. Lívia Michnovičová

Kontakty:

Centrum včasnej intervencie PO Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
0919 031 421 0948 651 351
Vodárenská 3, 080 01 Prešov Vodárenská 3, 080 01 Prešov
presov@centravi.sk cspp.autisti@gmail.com
www.cvipo.sk www.autistipresov.sk
Newsletter prihláste sa k odberu noviniek

Tento projekt môžeme realizovať vďaka podpore našich partnerov:

logo
cropped-Active-citizens-fund@2x
nadaciapredetislovenska_AS3fp_1522186230
images
Pontis
logo_podporaProjektu3
images (1)