VTI A RODINY

VTI A RODINY

Videotréning interakcií (VTI) je metóda, ktorú využívame ako prevenciu alebo krátkodobú intervenciu na zlepšenie komunikácie vinterakcii, či riešenie vzťahových problémov (problémy so správaním, jedlom, nadmerným plačom, krikom, … ). Najčastejšie ju používame medzi rodičom adieťaťom, učiteľom a žiakom či pomáhajúcim pracovníkom a klientom.

Túto podporu poskytujeme prostredníctvom pomáhajúcej kamery. Klienta po celý čas aktívne zapájame do spolupráce a vedieme tak, aby sme spoločne našli to, čo mu pomôže v procese zmeny zo zažívaného problému smerom k realizácii vlastných riešení na dosiahnutie lepšej budúcnosti. 

Našim cieľom vo VTI je zamerať pozornosť klienta na prvky, ktoré sú v jeho interakcii úspešné a podporiť ho v tom, aby v prípade potreby dokázal problémovú situáciu zmeniť. 

Prvé stretnutie klienta s VTI trénerom
Počas prvého rozhovoru sa spoločne venujeme tomu, čo klient potrebuje zmeniť  a pomáhame im v tomako môže túto zmenu dosiahnuť. 
Natáčanie v prirodzenom prostredí klienta 
VTI tréner natáča priamo v rodine a zameriava sa na to, čo sa rodičom darí a povzbudzuje ich v úspešnej interakcii s dieťaťom v rámci danej situácie alebo vzťahu. 
Reflektujúci rozhovor 
Na pripravených editovaných úsekoch úspešnej interakcie VTI tréner povzbudzuje klienta sledovať a uvedomiť si, aké sú iniciatívy dieťaťa, čo nimi dieťa vyjadruje a ako na iniciatívy klient reaguje a čím tvorí a udržiava naladený kontakt s dieťaťom. 
Proces intervencie VTI


VTI tréner sa s rodičom stretáva podľa potreby 2-3 krát mesačne. Cyklus práce sa opakuje, klient pracuje na malých tréningových úlohách a je ukončený vtedy, keď sa naplní cieľ/
zakázka
 klienta. Počet cyklov je flexibilný, zvyčajne sa ide o 4 – 6 stretnutí (cyklov). 

Pre koho je VTI určené

V rámci našej organizácie poskytujeme VTI zatiaľ rodinám a poradcom z oblasti včasnej intervencie. Do budúcnosti by sme svoju činnosť radi rozšírili o školy – teda podporu vzťahu učiteľ – žiak.

Ako viem, že je VTI pre mňa

VTI využíva videozáznamy každodenných situácii na zlepšenie opakovane zažívaných problémových situácií vo vzťahu s dieťaťom. Rodičia cítia často neistotu v tom, aké to bude vidieť sa na videu, ale takmer každý rodič bol prekvapený tým, že sa cítil dobre a sledoval úplne iné veci, ako očakával. Prečítajte si, ako spoluprácu pomocou VTI hodnotili sami rodičia.

Čo sa stane s videami
Videá sú po celý čas uchovávané na zabezpečenom disku u vášho VTI trénera. Mieru sprístupnenia videí pracovnému tímu si nastavujete vy sami v spolupráci s vašim VTI trénerom. Po ukončení spolupráce vám budú poskytnuté editované úseky nahrávok, ak budete mať o nahrávky záujem. 
Školy a materské školy 

prevencia- podpora sebarozvoja začínajúceho učiteľa

podpora sebarozvoja skúseného učiteľa

podpora integrácie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do bežnej aj špeciálnej MŠ, ZŠ

začlenenie žiaka do triedy

riešenie výchovných problémov so žiakom

zvládanie a regulácia afektov u žiakov a v skupine žiakov

práca so skupinou detí

Rodiny

problémy v ranom kontakte sdieťaťom 

prevencia – podpora intuitívneho rodičovstva 

podpora detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením 

komunikácia s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením 

zvládanie a regulácia afektov – práca s emóciami 

riešenie interakčných/výchovných problémov 

podpora lepšieho kontaktu s dieťaťom  

podpora súrodeneckých vzťahov 

podpora vývinu reči 

podpora zjednotenia prístupu kdieťaťu 

Pomáhajúci pracovníci 

podpora začínajúceho aj skúseného poradcu v práci srodinou 

podpora poradcu v práci v tíme 

podpora pracovníka vo vedení tímového konzílií spoločne s rodinou 

podpora pracovníka vo vedení konzílií, porád bez rodiny 

SKÚSENOSTI RODÍN

Boli chvíle, keď sme si nevedeli rady ako komunikovať s našou dcérkou. Nerozumeli sme čo chce. Videotréning nám pomohol všímať si detaily v jej správaní, ktoré sme prehliadali. Ukázal nám, že musíme komunikovať pomalšie a nechať jej viac času na reakciu.Naša komunikácia a pochopenie sa zlepšilo ?

Som šťastná,že sme to mohli absolvovať, že nás to posunulo vpred , ukázalo mi, ako pracovať s Ninkou, ako sa znížiť na jej úroveň aj keď ešte nie vždy nám to úplne ide, ale pracujeme na tom ?

rodičia Ninky 

Zúčastniť sa VTI bolo jedno z najlepších rozhodnutí. Som veľmi vďačná Rannej starostlivosti, ale hlavne Mirke za túto možnosť. VTI doteraz vnímam ako najlepšiu “terapiu” nášho/môjho vzťahu s Leom. Veľmi citlivo a zároveň presne poukázala na dôležité miesta v našej komunikácii a vzťahu. Niekedy bolo pre mňa veľmi náročné vstrebať informácie a zžiť sa s nimi, ale ani v najmenšom neľutujem. Vďaka VTI som veľa vecí pochopila, zmenila a vďaka tomu sa vybudovali pevné základy vzťahu a prístupu k nášmu Leuškovi, na ktorých sa dá krásne stavať ďalej. Verím, že ak by k tomu Leo vedel niečo povedať, určite by bol veľmi vďačný za VTI, hlavne za to, že jeho mama konečne ?pochopila ako k nemu pristupovať.
Z celého srdca ďakujeme. 

mama Lea

Chcem to skúsiť

  Newsletter prihláste sa k odberu noviniek

  Tento projekt môžeme realizovať vďaka podpore našich partnerov:

  logo
  cropped-Active-citizens-fund@2x
  nadaciapredetislovenska_AS3fp_1522186230
  images
  Pontis
  logo_podporaProjektu3
  images (1)