Zrak

AKO SPOZNÁME, ŽE S VIDENÍM NIE JE NIEČO V PORIADKU

Každé dieťa je individuálne. Ak máte pocit, že niečo neprišlo načas, nemusí to ešte znamenať pohromu. Aby ste však boli pokojní, že ste nič nezanedbali, je vhodné poradiť sa.

Čo si všímať?

(Spracované podľa prednášky Lei Hyvärinen, fínskej očnej lekárky, ktorá, okrem iného, vytvorila uznávaný systém detských zrakových testov využívajúcich obrázok domčeka, jabĺčka, kruhu a štvorca). Tie používame aj v Ranej starostlivosti pri Posúdení zrakových funkcií.

NADVÄZOVANIE OČNÉHO KONTAKTU

Všímajte si pohyby očí dieťatka a to, či nadväzuje očný kontakt. Obvykle to dieťa zvládne približne vo veku šesť až osem týždňov. V tomto veku napríklad dokáže zamerať  pohľad  na rodiča, ktorý na neho pozerá.

Vo veku ôsmich týždňov dieťa pri komunikácii využíva zrak a sluch, očný kontakt a vokalizáciu.

Oneskorenie vytvárania očného kontaktu môže vyvolať pocit odmietnutia – u dieťatka i u rodiča. To môže ovplyvniť ranú interakciu medzi dieťaťom a rodičmi.

Deti so zhoršeným videním, zníženým svalovým napätím, deti so zdravotným znevýhodnením, ohrozeným vývinom môžu tento vývinový míľnik dosahovať až do veku troch mesiacov.

HRA S RÚČKAMI

Sledujte správanie dieťatka. Približne dvojmesačné dieťa si začína všímať svoje rúčky, pozoruje ich, naučí sa priťahovať si visiace hračky do úst.

RUKY A HRAČKY

Vo veku troch až štyroch mesiacov sa hračky snaží dosiahnuť a uchopiť.

TESTOVANIE ZRAKU MÔŽE BYŤ AJ HRA
POSÚDENIE ZRAKOVÝCH FUNKCIÍ

O ČO IDE

Posúdenie zrakových funkcií robíme prostredníctvom hry. Využívame diagnostické materiály, ktoré nebývajú dostupné v ordináciách očných lekárov a sú určené pre deti, u ktorých je potvrdené, že majú ťažkosti so zrakom.

Zisťujeme, ako dieťa dokáže využívať zrak pri svojom znevýhodnení.

Stanovenie diagnózy, liečba či predpísanie korekcie tak stále zostáva v odborných rukách oftalmológa.

V Ranej starostlivosti posudzujeme funkčný zrak aj u detí s diagnózou/podozrením na kortikálnu poruchu zraku (CVI) metódou The CVI Range.

Súčasťou posúdenia sú aj odporúčania na stimuláciu. U detí v našom sprevádzaní stimuláciu zahŕňame do individuálnych plánov a rutín dňa.

Posúdenie robia špeciálni pedagógovia – tyflopédi, ktorí majú výcvik v práci s detskými testami.

AKO TO PREBIEHA

dielnicky2

Aby dieťa takéto posúdenie absolvovalo, nemusí hovoriť (respektíve pomenovávať, čo vidí) a môže mať aj viacnásobné znevýhodnenie. Ak je vystresované, alebo má ťažkosti s adaptáciou, možno ho na posúdenie v spolupráci s rodinou pripraviť a testy pre väčšiu objektivitu zopakovať.

Keď to nepôjde v centre a v domácnosti je dostatočne osvetlená miestnosť, možno to vyskúšať aj doma. Hoci na niekoľkokrát a prípadne aj s keksíkom alebo s hračkou v ruke.

ČO SA RODIČ DOZVIE

  • Či dieťatko dokáže očkami nájsť, fixovať a sledovať predmet. A ako má tento predmet – napríklad hračka – vyzerať, aby ho rozoznalo a upútalo jeho pozornosť.
  • Aký kontrast dieťa potrebuje, aká farba mu pomôže lepšie rozpoznávať svet naokolo.
  • Ako treba upraviť vybavenie domácnosti, aby sa dieťa samo a dobre orientovalo.
  • Z akej vzdialenosti je pre dieťa komfortné sa pozerať.
  • Aký veľký má byť detail, aby ho dieťa videlo a mohlo so záujmom pracovať s obrázkami, vymaľovačkami či skladačkami.
  • Či bude treba upravovať zahustenie a veľkosť písmeniek v šlabikári.
  • Ďalšie testy sledujú koordináciu zraku a motoriky, priestorové videnie, farbocit, orientáciu na ploche, schopnosť rozpoznávať tváre i rozsah zrakového poľa.
Tipy pre maminky
  1. Svetlo, kontrast, farby

Podmienky, za ktorých vaše dieťatko vidí, sa môžu líšiť od jedinca k jedincovi. Intenzívne osvetlenie môže niektorému dieťaťu vadiť, iné ho potrebuje, aby rozpoznalo napríklad obrázok, alebo hračku na hracej podložke. Vyskúšajte, čomu dá dieťa prednosť. Osvedčenými kombináciami sú čierna a biela, žltá a čierna, no možno si vaše dieťa nájde iné.

  1. Obrázková knižka

Ak vaše dieťatko horšie vidí, dajte si záležať na výbere vhodnej knižky. Obrázky by mali mať zreteľný obrys alebo byť dostatočne kontrastné oproti pozadiu. Aj tu vo všeobecnosti platí, menej býva viac – jedno zvieratko na jednu stránku, čo najjednoduchšie pozadie i dej.

  1. Čierna fixka núka riešenie

Nenašli ste vhodnú knižku? Alebo drevená vkladačka nemá tie správne kontúry, aby dieťa vedelo, kam vložiť štvorček, zvieratko či autíčko? Často pomôže len malá úprava čiernym permanentným fixom alebo čiernou lepiacou páskou.