Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Tatiana Bednáriková

mama dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, projektový manažér

Vyštudovala som environmentalistiku na PriF UK v Bratislave a v predchádzajúcich zamestnaniach som sa venovala projektovému manažmentu a programovaniu EÚ fondov v životnom prostredí. Keď bola dcéra Zinka menšia, naša rodina prijímala službu včasnej intervencie od Ranej starostlivosti. 

Postupne som sa začala zapájať do aktivít organizácie a dnes som už riadnym členom tímu – mám na starosti fundraising a projektový manažment.

Som aj jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Vo voľnom čase sa venujem orientačnému behu, rada cestujem a túlam sa divokou prírodou spolu s manželom a dcérkou.