Halka Tytykalová

Poradkyňa včasnej intervencie a pohybová terapeutka
Brief info

Vyštudovala som tyflopédiu a špeciálnu pedagogiku na Gercenovom inštitúte v St. Peterburgu a na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala som o. i. v špeciálnej škole a v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Absolvovala som trojročné akreditované štúdium tanečno-pohybovej terapie v ČR, akreditované vzdelávanie v bazálnej stimulácii a Movement Lesson™ M. Turner.

Som mamou dvoch detí a i šťastnou babkou. Milujem hudbu, vo voľnom čase vyučujem tanec a vediem stretnutia tanečno-pohybovej terapie. Pohyb a tanec vedia účinne pomôcť. Ak si to sami sebe dovolíme.