Lívia Harmanová

Poradca včasnej intervencie a Psychológ
Brief info

Psychológiu som študovala v Banskej Bystrici a v Nitre. Po škole som začala pracovať v detskom domove, kde som získala skúsenosti s prácou s deťmi a profesionálnymi rodinami. Keď to bolo možné, pomáhala som pri návrate detí do svojich biologických rodín, alebo pri prechode do budúcich adoptívnych rodín. Mať milujúcu rodinu považujem za najväčší dar pre psychický vývin dieťaťa. V Ranej starostlivosti, n. o. pracujem ako poradkyňa včasnej intervencie. Vo svojej práci sa snažím uplatňovať ľudský a rovnocenný prístup ku klientovi.

Vo voľnom čase rada spoznávam nové veci, rada čítam, športujem, a občas niečo uháčkujem.