Miroslava Ďurajková

Poradkyňa včasnej intervencie a videotrénerka
Brief info

Som poradca včasnej intervencie a videotréner v Ranej starostlivosti. Vždy ma fascinoval moment porozumenia medzi rodičom a dieťaťom. Najmä ak prišiel po dlhšej dobe vzájomného hľadania sa.
Mám dve dcéry a viem, aké je pre mňa radostné, keď porozumiem tomu, čo mi prinášajú a môžem to s nimi zdieľať.
Aktuálne sa venujem komunikácii a interakcii v rodinách a som v supervíznom výcviku VTI v SPIN, z.s.
Venujem sa tiež vzdelávaniu a rozvoju VTI na Slovensku.