Otília Čechová

psychologička, konzultantka pre oblasť zrakového znevýhodnenia
Brief info

Dlhodobo sa venujem deťom so zrakovým znevýhodnením a ich rodinám. Pracovala som ako psychologička v špeciálnej škole pre nevidiacich v Levoči, kde som v roku 1989 založila poradňu zameranú na ranú starostlivosť a v roku 2004 Neziskovú organizáciu pre zrakovo postihnutých.

Koordinovala som medzinárodný projekt MATRA, v rámci ktorého sa v SR vyškolilo 12 tyflopédov vo funkcii terénnych učiteľov pre deti so zrakovým znevýhodnením v bežných školách.

V súčasnosti sa venujem rozvoju konceptu včasnej intervencie, zdrojového centra pre zrak a tímovej spolupráce.

Mám rada hudbu a stretávanie s ľuďmi, ktorí pozerajú na svet inými očami.