Petra Hlavatá

Poradkyňa včasnej intervencie
Brief info

Som liečebný a špeciálny pedagóg, vedomosti som získavala na univerzitách v Bratislave, Olomouci a odskočila som si aj do Budapešti. Prakticky som ich postupne uplatňovala v práci s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, s deťmi v špeciálnej materskej škole, na základnej škole ako školský špeciálny pedagóg a tiež s dospelými so zrakovým znevýhodnením, hľadajúcimi uplatnenie na trhu práce, až ma nevyspytateľné cesty osudu v auguste 2018 priviedli do Ranej starostlivosti.

V čase, keď nepracujem, čerpám energiu na turistike a najnovšie aj pri šijacom stroji. Momentálne som na materskej dovolenke a teším sa na naše dva prírastky do rodiny Hlavatých.