Tatiana Bednáriková

Mama dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, projektová manažérka
Brief info

Vyštudovala som environmentalistiku na PriF UK v Bratislave a v predchádzajúcich zamestnaniach som sa venovala projektovému manažmentu a programovaniu EÚ fondov v životnom prostredí. Keď bola dcéra Zinka menšia, naša rodina prijímala službu včasnej intervencie od Ranej starostlivosti.

Postupne som sa začala zapájať do aktivít organizácie a dnes som už riadnym členom tímu - mám na starosti fundraising a projektový manažment.

Som aj jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Vo voľnom čase sa venujem orientačnému behu, rada cestujem a túlam sa divokou prírodou spolu s manželom a dcérkou.