Zuzana Jankovská

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
Brief info

Vyštudovala som sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK. Vždy som mala blízko k práci s rodinami a deťmi. Najmä takými, ktoré majú oproti ostatným rodinám niečo naviac. Od roku 2007 sa venujem poradenstvu pre rodiny detí s Downovým syndrómom. V Ranej starostlivosti som multifunkčná. Dostala som príležitosť riadiť túto organizáciu a manažovať skvelý tím žien, ktoré sú pre mňa inšpiráciou.Okrem toho sa vždy teším, keď môžem vyraziť na návštevu do rodín a venovať sa sociálnemu poradenstvu, či terapeutickému rozhovoru s rodičmi. Som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta (PCA) v Brne, kde pracujem na zlepšení svojich poradenských a terapeutických zručností. Dlhodobo sa venujem sebarozvoju prostredníctvom na to zameraných tréningov.

Mám rada rozprávky, jar a Tatry.