Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Tím

Otília Čechová

štatutárna zástupkyňa – riaditeľka, psychologička, poradkyňa včasnej intervencie

 

Jana Skraková

personálna manažérka a koordinátorka, liečebná pedagogička, poradkyňa včasnej intervencie

Jana vyštudovala liečebnú a špeciálnu pedagogiku na Katedre liečebnej pedagogiky UK v Bratislave. Zaujímala ju psychomotorika a vzdelanie si doplnila bakalárskym štúdiom fyzioterapie na UCM. V rokoch 2009-2011 absolvovala dlhodobý psychoterapeutický vycvik PCA/humanistický prístup, centrovaný na človeka a atestačné štúdium liečebnej pedagogiky. Má ukončený supervízny a artetarapeutický výcvik. Zaujíma ju práca s deťmi a rodinou. Spolupracovala v krízovom centre Maják, kde využívala prvky terapie hrou a v DSS Integra s deťmi s viacnásobným znevýhodnením. Pracovala s odborníkmi z detských domovov a venovala sa adolescentom a ich rodinám so závislosťou. Viac ako 10 rokov spolupracuje na organizovaní festivalu Pohoda, kde má na starosti detský park. Dobrovoľne sa podieľa na aktivitách v jednej z materských škôl v Bratislave. Priebežne sa odborne vzdeláva. Miluje svoju rodinu, výlety a dobrodružstvá po svete.

 

Laura Stohlová

špeciálna pedagogička – zraková terapeutka, poradkyňa včasnej intervencie

 

Petra Slováková

špeciálna pedagogička – zraková terapeutka, poradkyňa včasnej intervencie

Petra vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Karlovej univerzite v Prahe. V minulosti bola súčasťou a spoluzakladateľkou neziskovej organizácie, ktoré sa venovala eventom v Bratislave. Pracovala s rómskymi deťmi a počas leta pravidelne pôsobí na východnom Slovensku v sociálne slabších rodinách, kde učí dramatickú výchovu. V Ranej starostlivosti pracuje ako zrakový terapeut. Vo voľnom čase Petra aktívne fotí (petraslovakova.com).

 

Andrea Ladecká

psychologička, poradkyňa včasnej intervencie

 

Miroslava Ďurajková

špeciálna pedagogička so zameraním na komunikáciu, poradkyňa včasnej intervencie

 

Marcela Zacharová – sociálna práca, poradkyňa včasnej intervencie

 

Tatiana Bednáriková – projektový manažment a fundraising, rodič v tíme

Táňa je rodič v tíme. Vyštudovala environmentalistiku na PriF UK v Bratislave a v predchádzajúcich zamestnaniach sa venovala projektovému manažmentu a programovaniu EÚ fondov v životnom prostredí. Po narodení dcéry Zinky prijímala jej rodina sprevádzanie Ranou starostlivosťou, n.o.. Táňa sa postupne začala zapájať do aktivít organizácie a dnes je už riadnym členom tímu – má na starosti fundraising a projektový manažment. Je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Vo voľnom čase sa venuje orientačnému behu, rada cestuje a túla sa divokou prírodou spolu s manželom a dcérkou.

 

Monika Fričová – rodič v tíme

 

Monikinu rodinu sprevádza Raná starostlivosť odkedy mal jej syn 2 a pol roka. Dobrovoľnícky predtým pôsobila v spoločenstve laikov na pomoc mládeži s fyzickým znevýhodnením Samaritán. Ako vyštudovaná ekonómka zabezpečovala v tíme administratívu. Teraz je v kontakte s rodinami detí so zdravotným znevýhodnením aj mimo pôsobnosti Ranej starostlivosti a je členkou Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Zúčastňuje sa metodických stretnutí tímu. Aktivizuje sa za lepšiu dostupnosť služby včasnej intervencie na Slovensku. Rada trávi čas so svojou rodinou.