Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Trnavská univerzita – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce