Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Vecný dar

Technické zázemie

Aktuálne by sme potrebovali pomôcť so zariaďovaním nového Centra včasnej intervencie – s vďakou od Vás prijmeme:

  • multifunkčnú tlačiareň do kancelárskych priestorov
  • dataprojektor do spoločenskej miestnosti/herne – využijeme ho na klubových stretnutiach rodín, pri odborných prednáškach a prezentáciách
  • TV plazmu – potrebujeme pre používanie so špeciálnym softwérom na zrakové stimulácie
  • iPad – je výbornou pomôckou pri zrakových a individuálnych stimuláciách, existuje množstvo aplikácií vyvinutých špeciálne na stimuláciu zraku

Môže ísť aj o zachovalé, už používané zariadenia.

Osobné auto

Raná starostlivosť v súčasnosti poskytuje dlhodobé sprevádzanie 23 rodinám. Od februára 2017 sa otvára možnosť sprevádzať ďalších 6 nových rodín v Trnavskom samosprávnom kraji. Dochádzanie do rodín prostriedkami verejnej dopravy je pre poradkyne včasnej intervencie z časového hľadiska veľmi náročné. Poradkyne do rodín nosia aj hračky a špeciálne pomôcky na zapožičanie. Neziskovke by veľmi pomohlo, keby mohli poradkyne na návštevy v rodinách cestovať osobným autom. Vďaka autu by sme mohli našu prácu lepšie koordinovať a sprevádzanie ponúknuť aj ďalším rodinám.  

Hračky, špeciálne pomôcky, odborná literatúra, kancelárske potreby a tvorivý materiál

Potešíme sa darom pre naše rodiny vo forme hračiek, špeciálnych pomôcok alebo pomôcok na zrakovú stimuláciu. Privítame, ak nám darujete odbornú – aj zahraničnú literatúru s témou zrakového a viacnásobného znevýhodnenia u detí raného veku. V centre včasnej intervencie a počas klubov a viacdňových pobytov pre rodiny určite využijeme kancelárske potreby všetkých druhov a tvorivý materiál pre deti – papier, farbičky, fixky, lepidlá a pod.

Ak nás chcete podporiť materiálnou formou, kontaktujte nás prosím na e-mail bednarikova@ranastarostlivost.sk, resp. Tel. č. 0915 729 592. Dohodneme sa s Vami na osobnom prevzatí vecného daru.