Videotréning interakcií 2

S Nadáciou Pontis sme spustili projekt Videotréning interakcií 2. Vďaka nim môžu tri poradkyne včasnej intervencie z Ranej starostlivosti pokračovať v ďalšom vzdelávaní. 

 pontisČaká ich intenzívna práca s rodinami pomocou pomáhajúcej kamery. Získajú mnoho užitočných zručností a vedomostí, ktoré budú môcť naplno využiť v službe včasnej intervencie.

Čo to znamená pre rodiny?

Sprevádzanie obohatené o prístup postavený na rešpekte, dôvere a nádeji. Podpora vzťahu medzi rodičom/opatrovateľom a dieťaťom. Objavovanie vlastných zdrojov a konštruktívnych riešení každodenne zažívaných problémov.

Ďakujeme Nadácii Pontis, že nám pomáha tvoriť kvalitnejšiu službu pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím.

 

 

vti1vti2