Vitálne kapacity

Projekt bol zameraný na rozvoj riadenia a udržateľnosti našej organizácie. Rozvinuli sme naše zameranie na zrak a podporu interakcie v rodinách (videotréning interakcií).

Projekt bol podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a prebiehal od septembra 2019 do decembra 2020. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Čo sa podarilo v oblasti zraku

Podcast s rodičom (CVI)

Čo sa podarilo v oblasti videotréningu interakcií

Podcast s Mirkou (VTI)

Kateřina Šilhánová: Naša spolupráca s Ranou starostlivosťou