ZMENA TERMÍNU KURZU ÚVOD DO VTI

VZHĽADOM NA AKTUÁLNU SITUÁCIU NA SLOVENSKU PRESÚVAME KURZ, KTORÝ SA MAL KONAŤ 1.4 – 3.4.2020.
NÁHRADNÝ TERMÍN KURZU JE 10.9.2020 – 12.9.2020

DOVTEDY BUĎME VŠETCI ZDRAVÍ❤❤❤

3-dňový kurz Úvod do VTI realizujeme v spolupráci s organizáciou SPIN, z.s. pod vedením pani Kateřiny Šilhánovej.

Kurz sa venuje vplyvu interakcie a komunikácie na vývin jedinca v kontexte rodiny a vzdelávania a umožňuje dozvedieť sa viac o možnostiach intervencie pomocou VTI.

VTI využíva analýzu interakcií a špecificky využíva videozáznam v poradenstve a pomáhajúcich profesiách. Absolvovanie kurzu umožňuje vstup do ďalšieho stupňa vzdelávania vo VTI v budúcnosti.

? Komu je kurz určený?
Kurz je určený predovšetkým poradcom včasnej intervencie, psychológom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom, pedagogickým pracovníkom a študentov ďalších príbuzných odborov.

? Kedy bude?
10. 9. 2020. – 12. 9. 2020

? Ako sa môžem prihlásiť?
Na našom webe cez novú sekciu VIDEOTRÉNING INTERAKCIÍ.