Darujte nám 2% z daní

Image

Raná starostlivosť, n.o. poskytuje včasnú intervenciu rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením z Bratislavského a Trnavského kraja. 
Aktuálne máme v dlhodobom sprevádzaní až 70 rodín a záujem o službu včasnej intervencie stále narastá. 
V našom tíme pracuje 9 odborníkov – špeciálni pedagógovia, zrakoví terapeuti, psychológovia, sociálny pracovník, fyzioterapeut a projektový manažér. 
Financie získané asignáciou podielu zo zaplatených daní nám umožnia pomáhať rodinám ešte intenzívnejšie a kvalitnejšie.

Venujte nám 2% z dane z príjmov.

Prinášate úsmev od oka k oku. Ďakujeme.

 

Údaje, ktoré budete potrebovať na poukázanie 2% z daní:

IČO: 3788 6410 (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno (názov): Raná starostlivosť, n.o.

Ulica: Tbiliská
Súpisné/orientačné číslo: 7711/6
PSČ: 831 06
Obec: Bratislava

Nové editovateľné tlačivá vypisujte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM.

Sledujte prosím v tlačivách inštrukcie/poznámky na vyplnenie IČO prijímateľa. Ak si stiahnete tieto naše predvyplnené tlačivá, IČO je v nich umiestnené správne (na novších tlačivách pre zamestnancov a právnické osoby má byť v príslušnom políčku zarovnané sprava kvôli novému systému skenovania tlačív na daňových úradoch).

Tlačivá a postup pre FYZICKÉ OSOBY - ZAMESTNANCOV

Postup na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnávateľ je povinný Vám Potvrdenie vystaviť najneskôr do 15.04.2019.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
• 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR a má byť ZAOKRÚHLENÁ NA EUROCENTY NADOL.
• 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/viacerých organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

4. Údaje z Potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM do tlačiva Vyhlásenie (naše údaje sú vo Vyhlásení už predvyplnené).

5. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (iba meno a adresa) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2020 (iba Vaše meno a poštovú adresu).

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ďakujeme!

Predvyplnené TLAČIVÁ na stiahnutie
Vyhlásenie o poukázaní 2 %
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2018

Tlačivá a postup pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
Tlačivá a postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY