Darujte nám 2% z daní

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní:

 • Obchodné meno alebo názov: Raná starostlivosť, n.o.
 • Právna forma: Nezisková organizácia
 • IČO: 37886410
 • Sídlo: Panenská 28, 811 03 Bratislava
 • SID kód nemá naša organizácia pridelený a kolónku nie je potrebné v tlačivách vypĺňať.

 

Predvyplnené TLAČIVÁ na stiahnutie

Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

a) daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti

b) daňovník, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Právnická osoba:

 

Postup pre ZAMESTNANCOV

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov 

 1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/viacerých organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje z Potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do tlačiva Vyhlásenie (naše údaje sú vo Vyhlásení už predvyplnené).
 5. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2018.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ďakujeme!

Postup pre FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Údaje našej organizácie sú v tlačivách už predvyplnené.
 3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2018.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme!

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane. Ak ste boli v roku 2016 dobrovoľníkom, môžete poukázať až 3% z dane.
 • Informácie o poukázaní 2% (3%) našej organizácii vpisujete do daňového priznania, ktoré po vyplnení posielate na Váš daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vyplňovať nemusíte.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID teda nechávame prázdnu.

 

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2017

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane.

b) Ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať až 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

2. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2018.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Tlačivo Daňové priznanie pre právnické osoby je predvyplnené údajmi našej organizácie.

Ďakujeme!

Poznámky:

 • Informácie o poukázaní 1% (2%) našej organizácii vpisujete do daňového priznania, ktoré po vyplnení posielate na Váš daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vyplňovať nemusíte.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 1% (2%) v prospech našej organizácie.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
 • Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID teda nechávame prázdnu.