Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

VÍZIA

„Každá rodina, do ktorej sa narodí dieťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, dostane včas pomoc a podporu, ak má o ňu záujem.“

POSLANIE

Prispievať k zvyšovaniu kvality života rodín s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnení.”

Náš tím

zoznámte sa s tímom
Ranej starostlivosti

Adriana Dedinská

Poradkyňa včasnej intervencie

Eva Mošovská

Fyzioterapeutka

Tatiana Bednáriková

Mama dieťaťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, projektová manažérka

Miroslava Ďurajková

Poradkyňa včasnej intervencie a videotrénerka

Halka Tytykalová

Poradkyňa včasnej intervencie a pohybová terapeutka

Zuzana Jankovská

Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa

Otília Čechová

psychologička, konzultantka pre oblasť zrakového znevýhodnenia

Andrea Ladecká

psychologička, poradkyňa včasnej intervencie

Laura Stohlová

Poradkyňa včasnej intervencie
SPRÁVNA RADA
ANDREA LADECKÁ

Vyštudovala psychológiu, pracovala v špeciálnej základnej škole pre deti so zrakovým postihnutím. V rámci tímu sa ako poradkyňa včasnej intervencie zameriava na potreby rodín. Momentálne je na tretej rodičovskej dovolenke.

Vo voľnom čase rada číta a chodí do hôr. Od septembra 2017 predsedá správnej rade Ranej starostlivosti, n.o.

SILVIA KUŠNÍROVÁ

Bývala novinárka a v súčasnosti sa ako podnikateľka venuje komunikácii a marketingu, angažuje sa vo filantropii a charite.

Absolvovala žurnalistiku a anglistiku-amerikanistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Študovala na University of Wisconsin aj na University of Westminster v Londýne. Od roku 1998 pracovala ako redaktorka a moderátorka politických relácií v Rádiu Twist, v televíziách TA3 a Joj.

 

Bola na stáži v BBC aj CNN, získala viacero novinárskych cien. Posledných 10 rokov sa venuje PR a reputačnému manažmentu, vlastní PR agentúru SKPR Strategies, kde časť kapacít agentúry venuje pro-bono filantropickým projektom. K ich klientom patria okrem veľkých firiem ako Amazon, Lenovo, AVON či ALO diamonds aj neziskové organizácie ako Úsmev ako dar a Special Olympics.

Silvia sa intenzívne venuje charite, je členkou správnych rád viacerých občianskych združení – okrem Ranej starostlivosti napríklad aj Divé maky (rómske talentované deti). Spolupracuje s predajňou recyklovanej módy NOSENE, kde pomáha organizovať charitatívne bazáre módy, ktorých výťažok smeruje na dobročinné účely.

 

Jej veľkou vášňou je okrem športu a literatúry aj umenie. Tento rok spustila značku collective www.collect-ive.com, v rámci ktorej otvorila privátnu galériu a priestor pre cielenú podporu slovenských umelcov, ktorým vďaka svojim kontaktom pomáha preraziť v zahraničí. Silvia je nadšenou vyznavačkou zdravého životného štýlu, v rámci hobby študovala diaľkovo výživu na Institute of Integrative Nutrition v New Yorku.

„Pomoc iným považujem za niečo prirodzené. Bol by hriech, ak by som svoje skúsenosti, kontakty a možnosti nevyužívala na niečo, čo má širší dosah a pomáha tým, ku ktorým bol osud menej štedrý. Kolegovia v Ranej starostlivosti si svojím zanietením a ochotou pomáhať zaslúžia podporu”.

JÁN URIGA

Získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a v medzinárodných korporáciách.

Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA kurzy change managementu a leadershipu na Viedenskej technickej univerzite. V súčasnosti pracuje v PwC, kde je spoluzodpovedný za vedenie a rozvoj kompetenčného centra v oblasti firemných transformácií na Slovensku a v Českej republike. Už od r. 2015 aktívne podporuje budovanie vlastnej stratégie Ranej starostlivosti v jednotlivých oblastiach strategických iniciatív. Stál pri formulovaní poslania, misie a hodnôt našej organizácie.

Janko žije so svojou rodinou v Bratislave – Rači.

LENKA ANTALOVÁ PLAVUCHOVÁ

Lenka sa dlhodobo venuje komunikácií najmä v prostredí neziskových organizácií. Prostredníctvom tejto práce sa snaží o to, aby neziskové organizácie nielen robili dobro, ale aby sa o tom aj hovorilo. Srdcovou témou je pre ňu samospráva a jej rozvoj. Pracuje rovnako ako poslankyňa na komunálnej úrovni a zaujíma sa o témy sociálnych inovácií a komunitného rozvoja.

Lenka žije so svojou rodinou v Bratislave – Rači, takže to má k nám do Centra včasnej intervencie na skok.

MIROSLAVA ĎURAJKOVÁ

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Pracovala v špeciálnej škole pre nepočujúce deti a neskôr v škole pre nevidiace a slabozraké deti. V Ranej starostlivosti začínala ako dobrovoľník v r. 2010, pracuje ako poradca včasnej intervencie a videotrenér. V rámci tímu sa zameriava na interakciu a komunikáciu v rodinách.