Andrea Ladecká

psychologička, poradkyňa včasnej intervencie
Brief info

Som vyštudovaná psychologička, pracovala som v špeciálnej základnej škole pre deti so zrakovým postihnutím. V rámci tímu sa ako poradkyňa včasnej intervencie zameriavam na potreby rodín. Momentálne som na tretej rodičovskej dovolenke.

Vo voľnom čase rada čítam a chodím do hôr. Od septembra 2017 predsedám správnej rade Ranej starostlivosti, n.o.