Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Rozvoj dieťaťa a podpora rodičovstva

INTUITÍVNE RODIČOVSTVO

Čo to je a prečo je dôležité o ňom vedieť? Čo sa s ním v priebehu života dieťaťa deje? Aký význam má pre dieťa so znevýhodnením a prečo jeho prvky podporovať u rodičov? Pozrite si krátke video venované tejto téme.

AUTONÓMIA A SAMOSTATNOSŤ DIEŤAŤA

Zapojte dieťa do všetkého, čo sa okolo neho deje. Dovoľte mu skúšať bezpečne aj veci, ktoré vás na prvý pohľad odrádzajú. Má vás predsa pri sebe, aby ste mu pomohli. Bude postupne nielen viac samostatné ale najmä bude cítiť vašu dôveru v jeho schopnosti a zažívať pocit dôležitosti pre vás. Tak budujete jeho sebadôveru, sebahodnotu a sebaúctu, ktoré sú dôležité v živote každého človeka.

REGULÁCIA EMÓCIÍ

Po narodení disponuje dieťa celou škálou emócií. No zatiaľ nevie čo s nimi. Ako sa im učí rozumieť? Čím rodičia pomáhajú svojim deťom upokojiť sa a zvládnuť aj náročné a odmietané činnosti? Prečo je pre dieťa významné rozumieť svojim pocitom a prežívaniu? Dozviete sa v krátkom videu venovanému práve tejto téme.