Videotréning interakcií

Krátkodobá a intenzívna podpora vášho vzťahu s dieťaťom v prirodzenom prostredí.

 Dôvera   Nádej   Prijatie   Rešpekt   Vzťah

Čo je to videotréning interakcií?

Videotréning interakcií je metóda, ktorá sa využíva ako krátkodobá intervencia pri poruchách v oblasti komunikácie alebo pri riešení vzťahových problémov – hlavne v interakcii rodič – dieťa, učiteľ – žiak, pomáhajúci pracovník – klient. 

VTI je možné využiť ako podporu a prevenciu všade tam, kde je interakcia medzi účastníkmi komunikácie dôležitá pre uspokojivé vytváranie a rozvíjanie vzťahu, pre podporu vývinu dieťaťa alebo tam, kde je interakcia z nejakého dôvodu narušená. 

Pozrite si krátke animované video o tom, ako táto intervencia prebieha.

Filter Categories
VTI galéria
Natáčanie
Prvé stretnutie
Rozhovor
VTI v tíme
 • Natáčanie v prirodzenom prostredí klienta
 • Natáčanie v prirodzenom prostredí klienta
 • Natáčanie v prirodzenom prostredí klienta
 • Natáčanie v prirodzenom prostredí klienta
 • Natáčanie v prirodzenom prostredí klienta
 • Rozhovor nad vybraným úsekom videa z natáčania
 • Natáčanie v prirodzenom prostredí klienta
 • Natáčanie v prirodzenom prostredí klienta
 • Rozhovor nad vybraným úsekom videa z natáčania
 • VTI v tíme
 • VTI v tíme
 • VTI v tíme
 • Prvé stretnutie klienta s VTI trénerom
Newsletter prihláste sa k odberu noviniek

Tento projekt môžeme realizovať vďaka podpore našich partnerov:

logo
cropped-Active-citizens-fund@2x
nadaciapredetislovenska_AS3fp_1522186230
images
Pontis
logo_podporaProjektu3
images (1)