Eva Mošovská

Fyzioterapeutka
Brief info

Magisterské štúdium fyzioterapie som ukončila v roku 2011 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Pracovala som v OÚNZ Bratislava, v Poliklinike Tehelná, v Reocentre, v Domove sociálnych služieb ROSA a v Centre Svetielko - Bratislava. Pri mojej práci je pre mňa dôležitý priamy kontakt s človekom.