Deti s CVI

Ako pomôcť cielene rozvíjať zrak pri centrálnej/kortikálnej/cerebrálnej poruche zraku

PROSÍME POZOR NA ZMENU! KURZ BUDE ON-LINE

Vzhľadom na súčasný vývoj situácie a rastúci počet prípadov ochorenia COVID-19 meníme kurz na on-line formu. Rozsah programu kurzu aj poplatok zostáva zachovaný! Dúfame, že Vás to neodradí. Dobrá správa je, že sa tak vytvoria ďalšie voľné miesta pre záujemcov. Prihlasovať sa môžete až do 15. septembra. Ďakujeme za pochopenie.

Dvojdňový kurz pre poradcov včasnej intervencie, špeciálnych pedagógov  a iných odborných pracovníkov – prednášky, praktické ukážky, písomný materiál.

Kedy: 15. až 16. októbra 2020, 9.00 do 17.00 h s prestávkou na obed

Kde: v centre n. o. Raná starostlivosť, Tbiliská 6, Bratislava

Ak bude záujem prevyšovať kapacitu kurzu, uprednostníme účastníkov, ktorí pracujú s deťmi raného a predškolského veku.

O čom budeme hovoriť

CVI (charakteristika, výskyt, dôsledky nesprávnej interpretácie), význam zraku v ranom detstve, včasného podchytenia detí, plasticita mozgu, rizikové faktory, CVI a iné znevýhodnenia. Rôzne prístupy. Charakteristiky správania detí s CVI, posúdenie funkčného zraku, adresná následná starostlivosť a tvorba individuálnych plánov so zameraním na rutiny. Kazuistiky, príklady, ukážky podpory.

Cena: Kurz je súčasťou pilotného projektu v oblasti zraku. Preto si môžeme dovoliť stanoviť cenu 99 eur. V cene je malé občerstvenie, ostatné náklady si hradia sami účastníci.

Kapacita je 12 účastníkov.

Tešia sa na vás: Otka Čechová, Halka Tytykalová a tím Ranej starostlivosti

Ak máte otázky, napíšte nám ich na tytykalova@ranastarostlivost.sk

Ako sa prihlásiť: vyplňte a do 31. 8. 2020 odošlite krátky on-line formulár nižšie. Záujemcom pošleme záväznú prihlášku.

    Kurz sa uskutoční vďaka projektu Vitálne kapacity. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie.