Deti s CVI

Ako pomôcť cielene rozvíjať zrak pri centrálnej/kortikálnej/cerebrálnej poruche zraku

Dvojdňový kurz pre poradcov včasnej intervencie, špeciálnych pedagógov  a iných odborných pracovníkov – prednášky, praktické ukážky, písomný materiál.

Kedy: 15. až 16. októbra 2020, 9.00 do 17.00 h s prestávkou na obed

Kde: v centre n. o. Raná starostlivosť, Tbiliská 6, Bratislava

Ak bude záujem prevyšovať kapacitu kurzu, uprednostníme účastníkov, ktorí pracujú s deťmi raného a predškolského veku.

O čom budeme hovoriť

CVI (charakteristika, výskyt, dôsledky nesprávnej interpretácie), význam zraku v ranom detstve, včasného podchytenia detí, plasticita mozgu, rizikové faktory, CVI a iné znevýhodnenia. Rôzne prístupy. Charakteristiky správania detí s CVI, posúdenie funkčného zraku, adresná následná starostlivosť a tvorba individuálnych plánov so zameraním na rutiny. Kazuistiky, príklady, ukážky podpory.

Cena: Kurz je súčasťou pilotného projektu v oblasti zraku. Preto si môžeme dovoliť stanoviť cenu 99 eur. V cene je malé občerstvenie, ostatné náklady si hradia sami účastníci.

Kapacita je 12 účastníkov.

Tešia sa na vás: Otka Čechová, Halka Tytykalová a tím Ranej starostlivosti

Ak máte otázky, napíšte nám ich na tytykalova@ranastarostlivost.sk

Ako sa prihlásiť: vyplňte a do 31. 8. 2020 odošlite krátky on-line formulár nižšie. Záujemcom pošleme záväznú prihlášku.

Kurz sa uskutoční vďaka projektu Vitálne kapacity. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie.