Ekonomicky oprávnené náklady (2017)

Raná starostlivosť, n.o. ako poskytovateľ sociálnej služby včasná intervencia zverejňuje nasledujúce údaje za rok 2017:

Ekonomicky oprávnené náklady organizácie za rok 2017: 60 904,00 EUR
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na rodinu: 1 486,00 EUR/rok
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na rodinu: 124,00 EUR/mesiac