Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Miroslava Ďurajková

špeciálna pedagogička

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Pracovala som v špeciálnej škole pre nepočujúce deti a neskôr v škole pre nevidiace a slabozraké deti na Svrčej ulici v Bratislave. Mojou veľkou oblasťou záujmu je podpora a rozvoj náhradnej komunikácie u detí s viacnásobným znevýhodnením, pracujem aj s metódou Videotréningu interakcií. V Ranej starostlivosti pôsobím už od roku 2009.