Tbiliská 6, 831 06 Bratislava - Rača
0908 626 001

Otília Čechová

psychologička, metodik

Dlhodobo sa venujem deťom so zrakovým znevýhodnením a ich rodinám. Pracovala som ako psychologička v špeciálnej škole pre nevidiacich v Levoči, kde som v roku 1989 založila poradňu zameranú na ranú starostlivosť a v roku 2004 Neziskovú organizáciu pre zrakovo postihnutých. 

Koordinovala som medzinárodný projekt MATRA, v rámci ktorého sa v SR vyškolilo 12 tyflopédov vo funkcii terénnych učiteľov pre deti so zrakovým znevýhodnením v bežných školách.

V súčasnosti sa venujem rozvoju konceptu včasnej intervencie, zdrojového centra pre zrak a tímovej spolupráce. Mám rada hudbu a stretávanie s ľuďmi, ktorí pozerajú na svet inými očami.