Pobyt pre rodiny Intuitívne rodičovstvo

!!! MÁME NOVÝ TERMÍN POBYTU!!!

16.10.2020 – 19.10.2020

Spoločne s pani Kateřinou Šilhánovou z českej organizácie SPIN, z.s. organizujeme 4-dňový pobyt pre rodiny zameraný na oboznámenie sa konceptom videotréningu interakcií a podpory intuitívneho rodičovstva.

Pobyt bude naplnený témami zaoberajúcimi sa ranou interakciou rodič – dieťa a významom vplyvu interakcie na vzťahy v rodine. Rodičia sa zoznámia so základnými teóriami ako sú teória vzťahovej väzby/attachment a teóriou intuitívneho rodičovstva. Zoznámia sa so základnými interakčnými vzorcami a vyskúšajú si prácu pomocou pomáhajúceho videa individuálne či v malých skupinkách. Vytvoríme priestor aj na zdieľanie svojich pozorovaní či otázok vo väčšej skupine.

? Komu je kurz určený?
Kurz je predovšetkým určený rodinám v sprevádzaní Ranej starostlivosti.

? Kedy bude?
16. 10. 2020. – 19. 10. 2020

?Príspevok rodiny na pobyt?

150 EUR

? Ako sa môžem prihlásiť?
Vyplňte formulár priamo tu a my vám zašleme v prípade voľného miesta záväznú prihlášku:

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ:

    Pobyt Intuitívne rodičovstvo realizujeme v rámci projektu “Vitálne kapacity”. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatská nadácia.