Pobyt pre rodiny Intuitívne rodičovstvo

Spoločne s pani Kateřinou Šilhánovou z českej organizácie SPIN, z.s. organizujeme 4-dňový pobyt pre rodiny zameraný na oboznámenie sa konceptom videotréningu interakcií a podpory intuitívneho rodičovstva.

Pobyt bude naplnený témami zaoberajúcimi sa ranou interakciou rodič – dieťa a významom vplyvu interakcie na vzťahy v rodine. Rodičia sa zoznámia so základnými teóriami ako sú teória vzťahovej väzby/attachment a teóriou intuitívneho rodičovstva. Zoznámia sa so základnými interakčnými vzorcami a vyskúšajú si prácu pomocou pomáhajúceho videa individuálne či v malých skupinkách. Vytvoríme priestor aj na zdieľanie svojich pozorovaní či otázok vo väčšej skupine.

? Komu je kurz určený?
Kurz je predovšetkým určený rodinám v sprevádzaní Ranej starostlivosti.

? Kedy bude?
7. 5. 2020. – 10. 5. 2020

? Ako sa môžem prihlásiť?
Už čoskoro na našom webe cez novú sekciu VIDEOTRÉNING INTERAKCIÍ.
Konkrétnejšie informácie zverejníme vo februári 2020.